Hotline: (0773)876.444

LỊCH THI LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ VĨNH PHÚ, GIỒNG RIỀNG, KIÊN GIANG

(Thứ năm - 27/12/2012 10:46)

           


SỞ LAO ĐỘNG TBXH KIÊN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TCN DÂN TỘC NỘI TRÚ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                       Kiên Giang, ngày 25 tháng 12  năm 2012
 

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN, HỌC KỲ
(Thi kết thúc môn học, mô đun lớp: BVTV K2B03- học kỳ I)
I. NỘI DUNG:
 Lớp BVTV- K2B03, tại UBND xã Vĩnh Phú- Giồng Riềng-Kiên Giang. (Học kỳ I)

TT Môn Thi GV
giảng dạy
Thời gian thi Hình thức thi Ngày thi Cán bộ coi thi Ghi Chú
LT TH LT TH
1 Tin học T. Phát 45 phút
(7h30’-8h15’)
  Trắc Nghiệm   Sáng
29/12/2012
C. Hạnh  
2 Thể Dục T. Tính   45 phút
(8h30’-9h15’)
  Thực Hành Sáng
29/12/2012
T. Tính  
3 Quốc Phòng T. Tính 90 phút
(13h30’-15g00’)
  Tự Luận   Chiều
29/12/2012
C. Hạnh  
4 Pháp luật T. Điệp 45 phút
(15h15’-16g00’)
  Tự luận   Chiều
29/12/2012
C. Hạnh  
II. ĐỊA ĐIỂM:
Lớp BVTV - K2B03: Thi tại xã Vĩnh Phú, Giồng Riềng, Kiên giang.
III. TỔ CHỨC THI:
    1. Phòng đào tạo:
         - Xử lý đề thi, coi thi
         - Xử lý bài thi
         - Tổng hợp điểm
    2. Giáo viên chủ nhiệm:
         - Thông báo lịch thi cho lớp./.

DUYỆT
( Đã duyệt )
TS. Phạm Hoàng Minh

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

 
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online : 9
  • Tổng truy cập: 461735
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KIÊN GIANG
Ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh, 
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (077).3.876.444 - (077).3822.999    FAX: 0773.876.444
Design in letrungnhan